Nová generácia asfaltovaných pásov s technológiou

Speed Profile® SBS

Icopal  |  Kontakt

Produkty s technológou
Speed Profile® SBS

Technológia Speed Profile® SBS umožňuje výrobu špeciálnych asfaltovaných pásov, určených osobitne na:
  1. strechy (Harmonizovaná európska norma PN-EN 13707:2006)
  2. spodné stavby (Harmonizovaná európska norma PN-EN 13969:2006)

Hlavné výhody pásov s hrebeňovým profilom v porovnaní so štandardnými hladkými modifikovanými pásmi:

  • o cca 20-50% lepšia vodotesnosť a trvanlivosť hlavnej hydroizolačnej vrstvy – vďaka hrubšej hydroizolačnej krycej vrstvy nad nosnou vložkou (strecha) alebo pod nosnou vložkou (spodné stavby), ktorá je vyrobená z polyesterovej rohože z vlákien upravovaných nepretržitým kalandrovaním
  • hrebeňový profil veľmi rýchlo rozloží teplo, a tým rýchlejšie sa roztaví asfaltová hmota modifikovaná SBS kaučukom - celková doba natavovania pása s podkladom je rýchlejšia o 30%
  • zachovanie všetkých deklarovaných technických parametrov a úžitkových vlastností asfaltu po zabudovaní v mieste na to určenom (strecha alebo spodná stavba) – vďaka o 30% kratšieho času zabudovania pása k podkladu
  • 100% spojenie s podkladom vďaka spodnej profilovanej ploche, ktorá je väčšia o 40% oproti hladkému pásu


zväčši
Porovnanie technológie Speed Profile® SBS s klasickým hladkým pásom
Štruktúra bežného hladkého modifikovaného asfaltovaného pásaŠtruktúra pása s technológiou Speed Profile® SBS
určeného na strechy


Štruktúra pása s technológiou Speed Profile® SBS
určeného na spodné stavby


Dlhotrvajúce prehrievanie bežného plochého asfaltovaného pása ničí štruktúru asfaltovej hmoty a SBS kaučuku. Eliminuje zachovanie deklarovaných parametrov pása po aplikácii k podkladu. Dlhotrvajúce prehrievanie o viac ako 3x znižuje životnosť pása.
zväčši
Profilovaný spodný povrch pása zaručuje rovnomerné a o 30% kratšie nahrievanie. Umožňuje to zachovanie štruktúry asfaltovej hmoty a SBS kaučuku ako aj deklarovaných parametrov pása po aplikácii. Profilovaný spodný povrch pása eliminuje riziko neprilepenia k podkladu a vzniku bublín.
zväčši
Porovnanie spodnej strany pásov
Bežný hladký modifikovaný pás

Hladká spodná strana bežného asfaltovaného pása vyžaduje dlhotrvajúce nahrievanie povrchu pri teplote 800 °C. Vedie to k... čítaj viac
Pás Speed Profile ® SBS - na strechu

Technológia Speed Profile® SBS zväčšuje veľkosť nahrievanej plochy na spodnej strane asfaltovaného pása o 40%. Tým zaručuje 100% ...
čítaj viac
Pás Speed Profile® SBS - na spodné stavby

Technológia Speed Profile® SBS zväčšuje veľkosť nahrievanej plochy na spodnej strane asfaltovaného pása o 40%. Tým zaručuje 100% ...
čítaj viac

zväčši

zväčši

zväčši
Porovnanie hlavnej hydroizolačnej vrstvy a umiestnenia polyesterovej nosnej vložky
Klasický nataviteľný modifikovaný pás

Vrchná vrstva asfaltu nad nosnou vložkou je príliš tenká na to, aby samotná udržala hydroizolačnú funkciu strechy...
čítaj viac
Pás Speed Profile® SBS - na strechu

Asfaltová krycia vrstva s väčšou hrúbkou o 20%, ktorá je umiestnená nad...
čítaj viac
Pás Speed Profile® SBS - na spodné stavby

Asfaltované pásy s technológiou Speed Profile SBS na spodné stavby majú hrúbku ....
čítaj viac

zväčši

zväčši

zväčši
Porovnanie vrchnej strany pásov
Bežný hladký modifikovaný pás

Horná krycia asfaltová vrstva je príliš tenká, a preto ukotvenie minerálneho posypu je...
čítaj viac
Pás Speed Profile® SBS - na strechu

Horná krycia asfaltová vrstva so zväčšenou hrúbkou nad nosnou vložkou zabezpečuje rovnomernú, trvalú priľnavosť...
čítaj viac
Pás Speed Profile® SBS - na spodné stavby

Vrchná strana asfaltovaného pása je pokrytá špeciálnou PP fóliou, ktorá je pred UV žiarením...
čítaj viac

zväčši

zväčši

zväčši
Spodná strana pása počas nahrievania
Spodná strana bežného hladkého pása počas natavovania k podkladu Spodná strana pása s technológiou Speed Profile® SBS počas natavovania k podkladu
pozrieť film pozrieť film
Fotografie zo stereomikroskopu Olympus SZ61 v laboratórnych podmienkach
Bežný hladký pás SBS Pás Speed Profile® SBS - na strechu Pás Speed Profile® SBS - na spodné stavby
Ekológia a zdravie
O 25% menej emisií CO na Vašom dome
pri aplikácii pásov Speed Profile® SBS


Metodika merania obsahu CO pri výskume

Kontrola bola vykonávaná bodovým snímačom CO, ktorý počas aplikácie registroval emisiu CO na 35m2 pri každom type asfaltovaného pása.Priemerná emisia CO pri aplikácii bežného hladkého pása s SBS kaučukom

Priemerná emisia CO pri aplikácii asfaltovaných pásov s technológiou Speed Profile® SBS
Výskum sa realizoval v epidemiologickej stanici SANEPID
Asfaltované pásy s technológiou Speed Profile® SBS - technická dokumentácia
Názov výrobku,
technológia
Spodný pás Vrchný pás Jednovrstvový systém Druh nosnej vložky Hrúbka pása Ohybnosť
(Ø 30 mm)
Odolnosť proti
tečeniu pri
zvýšenej teplote
Max. sila ťahu
- pozdĺžne
- priečne
Ťažnosť
- pozdĺžne
- priečne
Povrchová úprava
- vrchná
- spodná
Jednotka - - - - mm °C °C N/5 cm
N/5 cm
%
%
-
-
EXTRADACH
Top 5,2
SPEED PROFILE® SBS
EN 13707
PES 5.2 ± 0.2 -25 100 1100 ± 200
800 ± 100
50 ± 10
60 ± 10
bridlicové šupinky
fólia
SILESIA WF
SPEED PROFILE® SBS
EN 13707
PES 4.2 ± 0.2 -25 100 800 ± 100
600 ± 100
50 ± 10
60 ± 10
bridlicové šupinky
fólia
SILESIA PF
SPEED PROFILE® SBS
EN 13707
PES 3.7 ± 0.2 -25 100 800 ± 100
600 ± 100
50 ± 10
60 ± 10
jemný piesok
fólia
ELASTOBIT ST
SPEED PROFILE® SBS
EN 13707
ST 3.7 ± 0.2 -25 100 1200 ± 200
1800 ± 200
10 ± 5
10 ± 5
jemný piesok
fólia
OMEGA BASE 3
SPEED PROFILE® SBS
EN 13707
SR 3.0 ± 0.2 -15 90 600 ± 150
400 ± 100
4 ± 2
4 ± 2
jemný piesok
fólia
BETA TOP 4
SPEED PROFILE® SBS
EN 13707
PES 4.0 ± 0.2 -15 90 800 ± 200
600 ± 200
50 ± 10
50 ± 10
bridlicové šupinky
fólia

ALFA TOP 5
SPEED PROFILE® SBS
EN 13707

PES 5.0 ± 0.2 -15 90 800 ± 200
600 ± 200
50 ± 10
50 ± 10
bridlicové šupinky
fólia
V 60S 28 H
SPEED PROFILE® SBS
EN 13707
SR 2.8 ± 0.2 -5 80 400 ± 100
300 ± 100
4 ± 2
4 ± 2
bridlicové šupinky
fólia

V 60 S 24
SPEED PROFILE® SBS
EN 13707

SR 2.4 ± 0.2 -5 80 400 ± 100
300 ± 100
4 ± 2
4 ± 2
jemný piesok
fólia
Bežný asfaltovaný pás modifikovaný SBS kaučukom s hladkým povrchom

Jej zabudovanie spôsobí:

- stratu deklarovaných parametrov (stratu elasticity) pri dlhšom ohrievaní a pri prehriatí otvoreným plameňom - 3x rýchlejšie starne
- nedostatočnú záruku na vodotesnosť
- vysoké náklady počas aplikácie (čas + práca)
- viaceré ďalšie chyby príčinou štruktúry pásu starého typu
Copyright © 2004-2011 Icopal a.s. • Továrenská 1, 643 03 Štúrovo, Slovakia, tel. +421 36 756 3837, fax +421 36 756 3948 • marketing.sk@icopal.comVšetky práva vyhradené